Мероприятия

07-08.06.2018, Любляна, Словения
CIRED-2018


 
26-31.08.2018, Париж, Франция
47-ая Сессия CIGRE


 
03-05.10.2018, Бухарест, Румыния
CIGRE Regional South East European Conference 2018


 
23-26.04.2019, Хакодате, Япония
CIGRE - IEC 2019 Conference on EHV and UHV (AC & DC)